Thông báo tuyển giáo viên (Cầu Ngang)

Tên file: Thong-bao-tuyen-dung-2020-gon.docx
Tải về

aaaa tuyen gv

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Chỉ tiêu:

– Giáo viên Mầm non: 40 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tiểu học: 80 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Giáo viên Tiểu học: 50 chỉ tiêu

+ Giáo viên Tin học: 10 chỉ tiêu.

+ Giáo viên tiếng Anh: 20 chỉ tiêu.

  • Giáo viên cấp Trung học cơ sở:

+ Giáo viên Ngữ văn Khmer: 02 chỉ tiêu.

  • Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: 11/11/2020 đến ngày 10/12/2020.
  • Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Ngang (Phòng Tổ chức-Xây dựng cơ bản, gặp Cô Duy. SĐT: 0294.06516114, trong giờ hành chính).
  • Ghi chú: hồ sơ phát hành miễn phí
  • Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Giấy khám sức khỏe.

+ Bằng chuyên môn, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại  ngữ (photo công chứng).

+ Hồ sơ bỏ vào túi đựng hồ sơ (ghi số điện thoại liên lạc).

signed-194-tb TUYEN DUNG-ubnd

Thong bao tuyen dung 2020 (gon)